Logo ilmioviaggiodinozze.com

La lista di nozze di DARIO e MANUELA

...”Man manu ca passunu i jonna sta frevi mi trasi 'nda l'ossa 
'ccu tuttu ca fora c'è 'a guerra mi sentu stranizza d'amuri, l'amuri 
e quannu t'ancontru 'nda strata mi veni 'na scossa 'ndo cori 
'ccu tuttu ca fora si mori na' mori stranizza d'amuri I'amuri ”... F.B.

© ilmioviaggiodinozze.com